Uchwała Nr XXXVI/342/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVI/342/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.