Uchwała Nr XXXVI/343/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach r

Uchwała Nr XXXVI/343/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną albo Gminę.