Uchwała Nr XXXVI/344/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do likwidacji Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Uchwała Nr XXXVI/344/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do likwidacji Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.