Uchwała Nr XXXVII/345/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach

Uchwała Nr XXXVII/345/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Barce, Konstantynów, Rudzica gmina Kramsk.