Uchwała Nr XXXVII/346/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr XXXVII/346/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kramsk.