Uchwała Nr XXXVII/347/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz

Uchwała Nr XXXVII/347/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.