Uchwała Nr XXXVII/348/14 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk partnerskiego projektu systemowego pn. „Mogę p

Uchwała Nr XXXVII/348/14 RADY GMINY  KRAMSK z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk partnerskiego projektu systemowego pn. „Mogę pracować-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.