Uchwała Nr XXXVII/349/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVII/349/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Załącznik nr 1 wydatki majątkowe.

Załącznik nr 2 dotacje.

Uzasadnienie.