Uchwała Nr XXXVII/350/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXVII/350/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.