Uchwała Nr XXXVII/351/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej 3210P Licheń Stary – Grąblin

Uchwała Nr XXXVII/351/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej 3210P Licheń Stary – Grąblin w miejscowości Grąblin.