Uchwała Nr XXXVII/352/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kra

Uchwała Nr XXXVII/352/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2014.