Uchwała Nr XXXVII/353/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie budowy pomnika w Kramsku.

Uchwała Nr XXXVII/353/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie budowy pomnika w Kramsku.