Uchwała Nr XXXVII/354/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały XXI/227/12 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, okre

Uchwała Nr XXXVII/354/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały XXI/227/12 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie  podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych  wybieranych w okręgach wyborczych.