Uchwała nr XXXVII/355/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ust

Uchwała nr XXXVII/355/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.