Uchwała Nr XXXVIII/356/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Uchwała Nr XXXVIII/356/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kramsk.