Uchwała Nr XXXVIII/359/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Konstantynów.

Uchwała Nr XXXVIII/359/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości  położonej w miejscowości  Konstantynów.