Uchwała Nr XXXVIII/360/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2014 - 2024.

Uchwała Nr XXXVIII/360/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2014 - 2024.

Załącznik nr 1.