Uchwała Nr XXXVIII/361/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/361/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Załącznik nr 1 wydatki majątkowe.

Załącznik nr  2 przychody i rozchody.

Uzasadnienie.