Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i P

Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.