Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.