Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.

Objaśnienia do WPF.

Załącznik nr 1