Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Dotacje.

Uzasadnienie.