Uchwała Nr IX/37/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała Nr IX/37/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.