Uchwała Nr IX/38/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr IX/38/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.