Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.