Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego ds. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego ds. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie.