Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.