Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości

Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.