Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2015, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2015, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.