Jesteś tutaj:   

Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kramsk w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku w okresie programowania 2014 – 2020.