Uchwała Nr VI/26/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr VI/26/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.