Uchwała Nr VI/28/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk

Uchwała Nr VI/28/15 Rady Gminy Kramsk  z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2015.