Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.

Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024 .