Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uzasadnienie do uchwały.