Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.