Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okre

Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okres od 01 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 roku.