Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.