Uchwała Nr VIII/34/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2014.

Uchwała Nr VIII/34/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2014.