Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kram

Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2015.