Uchwała Nr X/41/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uchwała Nr X/41/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Uchwała Nr X/41/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.