Uchwała Nr X/42/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr X/42/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.