Uchwała Nr X/43/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr X/43/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.