Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela ni

Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.