Uchwała Nr XI/46/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem.

Uchwała Nr XI/46/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem.