Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.