Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych na terenie Gminy Kramsk.