Uchwała Nr XI/51/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie określenia regulaminu konsultacji.

Uchwała Nr XI/51/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie określenia regulaminu konsultacji.