Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uzasadnienie.

Dotacje.

Wydatki majątkowe.