Uchwała Nr XII/54/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr XII/54/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.