Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2016 - 2019.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2016 - 2019.